לייף-בוק מרמת גן - אבל עובדים בכל הארץ

עיצוב עמודי שער כיתתי

שער כיתתי- זה בעמוד הראשון שפותח את עמודי הכתה. בדרך כלל מופיע עליו גם התמונה הכיתתית

הצעת מחיר אטרקטיבית
להפקת ספר מחזור