לייף-בוק מרמת גן - אבל עובדים בכל הארץ

דוגמאות לעיצוב כרכת ספר המחזור

את הכריכה רואים ראשון - וזה מאוד חשוב

הצעת מחיר אטרקטיבית
להפקת ספר מחזור