לייף-בוק מרמת גן - אבל עובדים בכל הארץ

עיצוב עמודי ברכות לספר מחזור

עמוד ברכות- זה ברכת המנהל.ת ברכת המחנכות.ים וברכת הצוות האחר בהתאם למה שנהוג בבית הספר

הצעת מחיר אטרקטיבית
להפקת ספר מחזור