לייף-בוק מרמת גן - אבל עובדים בכל הארץ

הכנת ספר מחזור - צוות תלמידים

תרשים זרימה של שלבי הכנת ספר המחזור

כדאי להדפיס דף זה, ולהיעזר אותו במהלך העבודה על ספר המחזור.

1. כדאי להתחיל בחירת הקונספט/נושא כיתתי, שהוא הקו המרכזי והמוביל גם לכתיבה, גם לצילומי הקבוצות וגם לעיצוב העמודים.
2. כל כיתה מקבלת מספר עמודים בהתאם למספר התלמידים וצריך לתכנן ולחלק את העמודים. תמיד העמוד הראשון יהיה שער כיתה, העמוד השני יהיה דבר המחנך/ת, דבר הכיתה יכול להיות בעמוד מספר 2 ביחד עם דבר המחנך, או בעמוד מס' 3. לאחר מכן יש את עמודי התלמידים, ונהוג לשים תמונות הווי/קולאז' בעמוד האחרון או בשני העמודים האחרונים.
3. לאחר שיודעים את מספר העמודים שיש עבור התלמידים (מפחיתים מסה"כ העמודים שיש לכיתה את העמודים הקבועים (שער כיתה, ברכות והווי) ומחלקים את התלמידים לעמודים. החלוקה היא בדרך כלל לפי חברויות, כך שיכול להיות בעמוד אחד 6 תלמידים ובעמוד אחר 3 תלמידים.

א. התחלת הפרויקט

בחירת נושא /
קונספט כיתתי

תכנון וחלוקת עמודים
(מה יהיה בכל עמוד)

חלוקת תלמידים
לקבוצות/עמודים 

 

 

הצעת מחיר אטרקטיבית
להפקת ספר מחזור